CLOSE

ANBI

Bij de Belastingdienst is een beschikking aangevraagd waarmee Stichting Liedjesbijbel fiscaal kan worden aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wanneer Stichting Liedjesbijbel door de Belastingdienst is aangemerkt als ANBI zijn giften fiscaal aftrekbaar.

Doelstelling

Stichting Liedjesbijbel is op 28 augustus 2019 opgericht met als doelstelling ‘Kinderen in het Nederlands taal- en cultuurgebied bekend te maken met de verhalen uit de Bijbel.’

Belangrijkste gegevens

Naam: Stichting Liedjesbijbel
Kvk-nummer: 75690934
RSIN: 860363879
Postadres: Printerweg 10, 3821 AD te Amersfoort

Bestuursleden

Danielle Koudijs-Kamsteeg, secretaris
Tim Schouten, penningmeester
Arjan van den Bijgaard, algemeen lid
Peter J. Madern, voorzitter

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden werken op dit moment onbezoldigd. In de toekomst kan er sprake zijn van een onkostenvergoeding, vrijwilligersvergoeding en/of vacatiegelden. Er vind geen vergoeding plaats op basis van werkzaamheden.

(Recente) documenten

  • Beleidsplan 2019-2021 (downloaden)
  • Verslag van de uitgeoefende activiteiten (jaarverslag zal na afloop van het lopende boekjaar worden gepubliceerd)
  • Financiële verantwoording (jaarrekening zal na afloop van het lopende boekjaar worden gepubliceerd)